கவிதை புத்தகங்கள்

உங்களுக்கான எனது கவிதை புத்தகங்கள்,

எனது இரண்டு புத்தகங்களையும் இலவசமாக Amazon Kindle லில் நீங்கள் படிக்கலாம்.

அடுத்த மழை எப்போ வரும் ? – Tamil Love Poems: கவிதை தொகுப்பு Free book in Kindle Edition.    Book Link: https://www.amazon.in/dp/B079DTRQWQ/

இந்தக் கவிதை உங்களைப் படித்துக் கொண்டிருக்கிறது: Best Tamil Poems (Tamil Edition) Free book in Kindle Edition.    Book Link: https://www.amazon.in/dp/B07H9CH2R2/


கவிதைகளை இங்கு படிக்க!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s