கார்ப்பரேட்டின் கட்டுப்பாட்டில் இயற்கை இருந்திருந்தால்

இரவு நேரமும் விழி திருகும் சூரியன்,
நாம் சந்திக்க வாய்ப்பில்லாத சந்திரன் ,
மோக மழை பெய்யும் மேகம்,
என்னை ஏற இறங்க பார்த்து அதற்கேற்ப வேகம் கூட்டும் காற்று …..
ஒருவேளை இவை அனைத்தும் நிகழ்ந்திருக்கும் கார்ப்பரேட்டின் கட்டுப்பாட்டில் இயற்கை இருந்திருந்தால்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s