அவள்பா இன்பப்பா

ஒற்றை முத்தத்தில் இரட்டைச் சத்தங்கள் – மகள்பேறு மாதங்களில் ….

அவள் மடி தாண்டா மகளுக்கும்,
என் மனம் தாண்டா என்னவளுக்கும்..

#அவள்பா இன்பப்பா!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s