அப்பா ஓர் பெருங்கவிதை

என்றும் மாறாத அதே வரிதான்,
ஆயினும் என் வயதுகளினூடே உன் புரிதலும் வளர்கிறது உமைப் படிக்கும் பொழுதெல்லாம்….

அப்பா, நீர் ஓர் பெருங்கவிதை…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s