என்னவள் என் புத்தகம் படிக்கையில்

அவள் பார்த்து முடித்த பக்கமெல்லாம் முடிவுரை எழுதிக் கொள்கிறது – தனக்குத்தானே…

Aval padithu muditha pakkangal ellam mudivurai eluthik kolkiradhu – thanakkuthaanea….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s