என்னவள் என் புத்தகம் படிக்கையில்

துணையெழுத்தென

அவள் வர வேண்டி

துணைக்கால் இல்லாமல்

நிற்கிறதென்

கவிதைகள்…

Thunai eluththena aval vara vendi,

Thunaikkaal illaamal nirkiradhu en kavithaikal….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s