என்னவள் என் புத்தகம் படிக்கையில்

அவள் படித்து முடித்த பக்கங்கள் திரும்பி அவள் முகம் பார்க்கிறது காற்றிலாடி…

Aval padithu muditha pakkangal thirumbi aval mugam paarkkiradhu kaatril aadi…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s