எல்லா அழுகையும் வலிப்பதில்லை

அடிப்பேன்
எனச் சொல்லிட
அழுதிட்ட குழந்தைகள்,

அழுதிடுவதில்லை
வலித்திடும் போதுகூட –
வளர்ந்து நிற்கையில்…

Adippen
ena sollida
Azhuthitta kulanthaikal,

Azhuthiduvathillai
Valiththidum podhu kooda –
Valarnthu nirkkayil…

5 thoughts on “எல்லா அழுகையும் வலிப்பதில்லை

Add yours

  1. Truly said, valarntha piragu thaane naam nalla nadikka kathu kollgirom. Valiyenna, paasavum, viruppavum koode thaanne, naam nallave maraithu kolgirom. A real meaningful post told a thousand meanings in 4 lines. Beautiful.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: