சமகால சகவாசி வாசி

நெருக்கடியான இடம் தான் இதயம்,

ஆனாலும் இருக்கிறது இடம்,
அடுத்த புத்தகத்தை படித்துச் சேமிக்க…

Nerukkadiyaana idam thaan ithayam,

Aanaalum irukkiradhu idam,
Adutha puthakathai padithu semikka…

Advertisements

12 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s