கவிதைகள் பொய்கள்

அவளைப் பற்றிய கவிதைகள் அனைத்தும் பொய்கள்தானென்று எழுதும் எனக்கும், படிக்கும் அவளுக்கும் நன்கு தெரியும்.,

ஆனாலும் பொய்கள் பொருந்துவது அவளைப் போல யாருக்குமில்லை…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s