அலட்சியமாக

தேநீர் தன் வெப்பத்தை இழப்பது போல,

யாரும் கவனிக்காமல் தவறிவிழும் தண்ணீர்த் துளிகள் போல,

மிகச் சாதாரணமாக நகரும்
பெரும் கூட்டம் போல,

எளிதில் வெற்றிடம் நிரப்பப்படும் பேருந்தின் இருக்கை போல,
மரணம் மிகச் சாதாரணம்…!
நாளை
நமக்கென அழுவதற்க்கென,
இன்று சிலரை சிரிக்க
வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம்…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s