கடல் என்ன தருகிறது?

கடல்,
காற்று தருகிறது
அலை தருகிறது
நுரை தருகிறது
சிலநேரம் விளையாட ஏதே ஒன்றை அதன் மடியில் இருந்து எடுத்து வருகிறது,

இவையெல்லாம் போக அதன் ஆழ்மனதின் சந்தோசத்தை
எடுத்து வந்து தருகிறது…

பலூன் விற்பவனை ஏக்கத்துடன் வேடிக்கை பார்த்த குழந்தை,
அதன் கையில் ஒரு பலூன் கிடைத்தவுடன்
பூமிப்பெருவெளியில் தானும் ஒரு பலூனாகப் பறந்து செல்வதைப் போல
கனமான மனங்களை,
குளிர்காற்றில் நிரப்பிய
பலூனாக்கிப் பறக்க விடுகிறது – கடல்…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s