மறந்துபோன நியாபகங்கள்

யாரென்றறியாத அந்தப் பெண்ணை
இதற்கு முன் பார்த்ததில்லை,
இனிப் பார்த்திட போவதுமில்லை,
முகம் கூட நேற்றே மறந்து விட்டது,
அந்தக் கன்னக்குழி மட்டும் நினைவில் நின்றபடி.

அந்த இடத்தில், அந்தக் கணத்தில் தேடிப்பார்த்ததில்
அவளின் கன்னக்குழி போன்ற வேறுவொன்று
எந்தக் கன்னத்திலும் இல்லை,
இன்னும் ஏன் அவளின் மறு கன்னத்தில் கூட
அந்தக் ஆச்சரியக்குழி இல்லை…!

இப்படிக் கன்னக்குழி கொண்ட
பெண்கள் ஏனோ
இரக்கமில்லாத பேரழகிகளாக இருக்கிறார்கள்.

இப்படியாக கன்னக்குழி,
தெத்துப்பல்,
செவ்விதழ்,
என ஏதோவொன்று நம் மறதிகளை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள இருக்கிறது…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s