இதற்கிடையில் நான்

நகரத்திலிருந்து கிராமம்,

ஹோட்டல் சாப்பாட்டிலிருந்து அம்மா, அக்காவின் சாப்பாடு,

அமேசான் கிண்டிலில் இருந்து காகித புத்தகம்,

கதவுகள் திறக்காத அறையிலிருந்து கதவுகளால் மூடாத கிராமம் வரை

முன்னூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் ஒரு அரை நூற்றாண்டின் இடைவெளி…

இதற்கிடையில் நான்.

Advertisements

3 Comments

    1. Thanks akka for your kind words 🙂 and i have a good news akka. I have published my new book in Amazon kindle version. Published my recent 88 poem collection in a book. Thanks for your motivation akka.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s