கிழவிகள் கிராமத்தின் சொத்து

அத்துவானக் காட்டில் ஆடு மேய்த்துக் கொண்டிருந்தாள் அந்தக் கிழவி,

அவளிடம் சென்று சேர்கையில் கடும் வெயில் என் கபாலம் தாண்டியிருந்தது.

என் புதுச் செருப்புகளைத் தாண்டி
வன்முறை வணக்கம் சொல்லியது வேலாமரத்து முள்.

நடந்து பழகிய தடமே இல்லாத அந்தக்காட்டில் கரடுமுரடுகளைக் கடந்து அந்தக் கிழவியைச் சேர்கையில், கல்லும் முள்ளும் மூன்று முறை என் காலின் இரத்தச் சுவை பார்த்திருந்தது.
முள் குத்தியதில் நொண்டி நடந்த என் காலைக் குனிந்து பார்த்து வல்லினமான வார்த்தைகளில் கிழவி சக்திக்கு மீறி பேசுகிறாள்.

இப்புடி மொட்ட வெயிலுல நீ பாக்கவராட்டி நா என்ன செத்தா போயிடப் போரேன் என ஆரம்பித்த அவளின் வசவுகள் உன்னையெல்லாம் பாக்கத் தான்டா இந்த ஒத்த உசுரக் கய்யில புடிச்சுட்டு ஆடுமாடுகளோட ஒன்னா அலையுறேன், பத்து போயிட்டு வா சாமி எனக் கூறி எங்களுக்கு வெயில் குடை பிடித்த சூரியனைப் போல உக்கிரமான பேரன்பைப் பெய்திருந்தாள்.

முழுவதும் வெயலில் நனைந்தபடி அவ்விடத்தை விட்டு நகர்ந்தேன், வரும் வழியில் என் கால்கள் அங்கிருந்த கற்களுக்கும், முட்களுக்கும் பழகியருந்தன.

7 thoughts on “கிழவிகள் கிராமத்தின் சொத்து

Add yours

  1. You are right I won’t check mails. After seeing your comment I checked but I didn’t get your mail. Only old one which you sent on March month was there. More than likes I feel comments shows more care and our likes so wish to comment on most of the posts I read here. But I don’t comment all the posts I read in wordpress. If anything strikes me while reading I will surely comment

    Liked by 1 person

Leave a Reply to ragu Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: