இந்தியக் கனவு

உனக்கும் எனக்கும் இடைவெளியில்

இரண்டாயிரம் தொலை மைல்கள்,

இரண்டு பகல், ஒரு இரவு கொலை பயணங்கள்,

ஐந்து கொடும் எல்லைகள்,

ஐம்பது கோடி நெருக்கடி மனிதர்கள்…

கணக்கிட முடிந்தவைகளாக இவைகளெல்லாம், உனக்கும் எனக்குமான இடைவெளியில்…

6 thoughts on “இந்தியக் கனவு

Add yours

 1. I take it as someone from foreign land traveling to India is telling this to motherland. India is such a lovable place we spoiled it how much we can. Some song lyrics will be enjoyable but some lyrics will be nice also will create beautiful new thoughts. Your kavithai is like second one. Your poems in your book has to read many readers. Your poems are good but nowadays standard of readers decreased. People are showing interest in motivation or foreign author books.

  Liked by 1 person

  1. Thanks a lot akka for your positive words. It means a lot. Yes as you said it needs someone from different landscape to feel and love the culture of us.

   And one more thing akka, I’m writing my next book akka, it’s all my English poem collection.

   Like

   1. I pray and wish it has to be very successful and get you all the good name you deserve.👍

    Even I am trying for a job here as part time, as I feel to spend enough time with family it is almost done. I always make sure of my presence in WordPress this place taught me a lot. Job is to earn some good name for my parents and children and also world wants money than knowledge to get our respect. I believe I can do all my role well.

    Liked by 1 person

   2. Superb akka. Very good decision. Congrats and all the very best akka. Wishing you the great grand success👍. You can use this website (www.fiverr.com) if you are trying for a freelancer kind of jobs.

    Yes, I believe you will do your job greatly akka😇✌

    Like

  1. Dear Akka., I’m blessed with your concern akka 🙂 so much thanks akka.

   I’m doing good akka, I wish you the great as ever. Last time we discussed about you are trying for part time work, I wishing you to go everything well.

   I’m nearing the completion of the book akka. Within a month i expect to publish the book akka. I will send you akka once it done.

   I’m really happy for your msg akka. Wish you the best.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: