என்னைப் பற்றி – என் எண்ணத்தைப் பற்றி

என்னெழுத்துக்களின் ஒற்றை வரி நான்…

என் எதிர் வரும் எவரும் குறைந்தது ஒரு கவிதையேனும் சுமந்து வருகின்றனர்….

ஓராயிரம் உணர்வுகளை தாங்கி நிற்கும் ஓரிரு வரிக் கவிதைகள் தமிழில் இங்கே.

– ரகுபதி…..!

உங்களுக்கான எனது கவிதை புத்தகங்கள், எனது இரண்டு புத்தகங்களையும் இலவசமாக Amazon Kindle லில் நீங்கள் படிக்கலாம்.

1 அடுத்த மழை எப்போ வரும் ? – Tamil Love Poems: கவிதை தொகுப்பு Free book in Kindle Edition.
Book Link: https://www.amazon.in/dp/B079DTRQWQ/

2 இந்தக் கவிதை உங்களைப் படித்துக் கொண்டிருக்கிறது: Best Tamil Poems (Tamil Edition) Free book in Kindle Edition.

Book Link: https://www.amazon.in/dp/B07H9CH2R2/

www.ragupathi.in

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s